Đèn âm trần đôi (bộ kép 2 đơn 7W)

Liên hệ

0912.95.30.30