Showing all 6 results

Giảm giá!
267.000  160.000 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÈN EXIT THOÁT 2 BÊN

 • Tên sản phẩm: Đèn Exit thoát 2 bên
 • Mã sản phẩm: TLC-EX1-PT-01M-05 / TLC-EX1-PT-02-05
 • Nguồn điện AC 220V/ 50Hz
 • Pin sạc: 1.2V/800 mA
 • Thời gian sạc: 24h
 • Chip LED Super LED
 • Dòng điện sạc: 60mA
 • Thời gian sáng cảnh báo khi mất điện: 3 giờ DC
 • Bảo hành 24 tháng

Giảm giá!

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÈN EXIT – ĐÈN CHỈ DẪN LỐI THOÁT

 • Tên sản phẩm: Đèn Exit thoát hiểm
 • Mã sản phẩm: TLC-EX1-GC-01M-05
 • Nguồn điện AC 220V/ 50Hz
 • Pin sạc: 1.2V/800 mA
 • Thời gian sạc: 24h
 • Chip LED Super LED
 • Dòng điện sạc: 60mA
 • Thời gian sáng cảnh báo khi mất điện: 3 giờ DC
 • Bảo hành 24 tháng
 
Giảm giá!

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÈN EXIT – ĐÈN CHỈ DẪN LỐI THOÁT

 • Tên sản phẩm: Đèn Exit thoát hiểm
 • Mã sản phẩm: TLC-EX1-LT-01M-05 / TLC-EX1-XD-01M-05
 • Nguồn điện AC 220V/ 50Hz
 • Pin sạc: 1.2V/800 mA
 • Thời gian sạc: 24h
 • Chip LED Super LED
 • Dòng điện sạc: 60mA
 • Thời gian sáng cảnh báo khi mất điện: 3 giờ DC
 • Bảo hành 24 tháng

Giảm giá!
311.000  187.000 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÈN EXIT THOÁT SANG PHẢI / TRÁI

 • Tên sản phẩm: Đèn Exit thoát thoát sang phải / trái
 • Mã sản phẩm: TLC-EX1-ST-01M-05 / TLC-EX1-SP-01M-05
 • Nguồn điện AC 220V/ 50Hz
 • Pin sạc: 1.2V/800 mA
 • Thời gian sạc: 24h
 • Chip LED Super LED
 • Dòng điện sạc: 60mA
 • Thời gian sáng cảnh báo khi mất điện: 3 giờ DC
 • Bảo hành 24 tháng


Giảm giá!
311.000  187.000 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÈN EXIT KHU VỆ SINH

 • Tên sản phẩm: Đèn Exit khu vệ sinh
 • Mã sản phẩm: TLC-EX2-WC-01M-05 / TLC-EX2-WC-02M-05
 • Nguồn điện AC 220V/ 50Hz
 • Pin sạc: 1.2V/800 mA
 • Thời gian sạc: 24h
 • Chip LED Super LED
 • Dòng điện sạc: 60mA
 • Thời gian sáng cảnh báo khi mất điện: 3 giờ DC
 • Bảo hành 24 tháng

0983.123.670