Showing all 10 results

Giảm giá!

Tên Sản Phẩm:Đèn đường năng lượng mặt trời liền thể Max Eco 60w
Thương Hiệu:Mã Sản phẩm:TLCTLC-ĐMS-60W
Pin Sạc:Li-Ion 21700 Panasonic
Dung Lượng Pin:40.000mAh
Tiêu ChuẩnIP67
Công Suất:60w
Ánh Sáng:Trắng
Thời Gian Sạc Pin6-8h
Thời Gian Sáng Liên Tục12 – 15h
Bảo Hành:24 Tháng

Giảm giá!

Tên Sản Phẩm:Đèn đường năng lượng mặt trời liền thể Max Eco 90w
Thương Hiệu:Mã Sản phẩm:TLCTLC-ĐMS-90W
Pin Sạc:Li-Ion 21700 Panasonic
Dung Lượng Pin:40.000mAh
Tiêu ChuẩnIP67
Công Suất:90w
Ánh Sáng:Trắng
Thời Gian Sạc Pin6-8h
Thời Gian Sáng Liên Tục12 – 15h
Bảo Hành:24 Tháng

Giảm giá!

Tên Sản Phẩm:Đèn đường năng lượng mặt trời rời thể Max Eco 100w
Thương Hiệu:Mã Sản phẩm:TLCTLC-ĐMS-100W
Pin Sạc:Li-Ion 21700 Panasonic
Dung Lượng Pin:40.000mAh
Tiêu ChuẩnIP67
Công Suất:100w
Ánh Sáng:Trắng
Thời Gian Sạc Pin6-8h
Thời Gian Sáng Liên Tục12 – 15h
Bảo Hành:24 Tháng

Giảm giá!

Tên Sản Phẩm:Đèn đường năng lượng mặt trời rời thể Max Eco 150w
Thương Hiệu:Mã Sản phẩm:TLCTLC-ĐMS-150W
Pin Sạc:Li-Ion 21700 Panasonic
Dung Lượng Pin:40.000mAh
Tiêu ChuẩnIP67
Công Suất:150w
Ánh Sáng:Trắng
Thời Gian Sạc Pin6-8h
Thời Gian Sáng Liên Tục12 – 15h
Bảo Hành:24 Tháng

Giảm giá!
2.778.000  1.667.000 


Giảm giá!

Tên Sản Phẩm:Đèn Pha Năng Lượng Max Eco 100W
Thương Hiệu:Mã Sản phẩm:TLCTLC-PMS-100W
Pin Sạc:Li-Ion 21700 Panasonic
Dung Lượng Pin:40.000mAh
Tiêu ChuẩnIP67
Công Suất:100w
Ánh Sáng:Trắng
Thời Gian Sạc Pin6-8h
Thời Gian Sáng Liên Tục12 – 15h
Bảo Hành:24 Tháng

Giảm giá!

 

Tên Sản Phẩm:Đèn Pha Năng Lượng Max Eco 150W
Thương Hiệu:Mã Sản phẩm:TLC-PMS-150W
Pin Sạc:Li-Ion 21700 Panasonic
Dung Lượng Pin:40.000mAh
Tiêu ChuẩnIP67
Công Suất:150w
Ánh Sáng:Trắng
Thời Gian Sạc Pin6-8h
Thời Gian Sáng Liên Tục12 – 15h
Bảo Hành:24 Tháng
 
Giảm giá!

Tên Sản Phẩm:Đèn Pha Năng Lượng Max Eco 200W
Thương Hiệu:Mã Sản phẩm:TLCTLC-PMS-200W
Pin Sạc:Li-Ion 21700 Panasonic
Dung Lượng Pin:40.000mAh
Tiêu ChuẩnIP67
Công Suất:200w
Ánh Sáng:Trắng
Thời Gian Sạc Pin6-8h
Thời Gian Sáng Liên Tục12 – 15h
Bảo Hành:24 Tháng

Giảm giá!

Tên Sản Phẩm:Đèn Pha Năng Lượng Max Eco
Thương Hiệu:Mã Sản phẩm:TLCTLC-PMS-30W
Pin Sạc:Li-Ion 21700 Panasonic
Dung Lượng Pin:40.000mAh
Tiêu ChuẩnIP67
Công Suất:30w
Ánh Sáng:Trắng
Thời Gian Sạc Pin6-8h
Thời Gian Sáng Liên Tục12 – 15h
Bảo Hành:24 Tháng

Giảm giá!

Tên Sản Phẩm:Đèn Pha Năng Lượng Max Eco 50W
Thương Hiệu:Mã Sản phẩm:TLCTLC-PMS-50W
Pin Sạc:Li-Ion 21700 Panasonic
Dung Lượng Pin:40.000mAh
Tiêu ChuẩnIP67
Công Suất:50w
Ánh Sáng:Trắng
Thời Gian Sạc Pin6-8h
Thời Gian Sáng Liên Tục12 – 15h
Bảo Hành:24 Tháng

0983.123.670