Showing all 4 results

Giảm giá!

Mã sản phẩm Công suất Số lượng bóng Kích thước Màu sắc ánh sáng Điện áp Tuổi thọ Bảo hành: TLC-SNT-BT03 : 825W : 03 bóng : 510x250x230 mm : Ánh sáng vàng : 220V – 50Hz : 10.000h : 36 tháng

Giảm giá!

Mã sản phẩm Công suất Số lượng bóng Kích thước Màu sắc ánh sáng Điện áp Tuổi thọ Bảo hành: TLC-SNT-BV02 : 550W : 02 bóng : 400x210x210 mm : Ánh sáng vàng : 220V – 50Hz : 10.000h : 36 tháng

Giảm giá!

Mã sản phẩm Công suất Số lượng bóng Kích thước Màu sắc ánh sáng Điện áp Tuổi thọ Bảo hành: TLC-SNT-BT02 : 550W : 02 bóng : 400x210x210 mm : Ánh sáng vàng : 220V – 50Hz : 10.000h : 36 tháng

Giảm giá!

Mã sản phẩm Công suất Số lượng bóng Kích thước Màu sắc ánh sáng Điện áp Tuổi thọ Bảo hành: TLC-SNT-BV03 : 825W : 03 bóng : 510x250x230 mm : Ánh sáng vàng : 220V – 50Hz : 10.000h : 36 tháng
 
0983.123.670